Natuurkunde
Biologie
Scheikunde
Maatschappij
Latijn
Engels
Nederlands
Wiskunde B
Frans
Zelfstudie